Avgifter

 

Blombergs Båtsällskap BBS 2016

 

bbs@blombergbatsallskap.se

 

 

Medlemsavgift

Familj med barn upptill 20 år

200 kr

Bankgiro......................................................................939-8413

 

Swish - nr..................................................................1231702828

 

Fast plats

 

Inträdesavgift

 

 

 

Båtplatsavgift

Stor plats

Mellan plats

Liten plats

 

Avgift per dm

5 000 kr

3 000 kr

1 500 kr

....................................................................................................

Ettårsplats

från 1 000 kr till 2 400 kr