Avgifter


Blombergs Båtsällskap       BBS  2019


bbs@blombergbatsallskap.seSeglingar

Bankgiro......................................................................939-8413


Swish - nr..................................................................1231702828 


Medlemsavgift

Fast plats


Inträdesavgift
Båtplatsavgift

Familj med barn upptill 20 år

Stor plats

Mellan plats

Liten plats


Avgift per dm

200 kr

5 000 kr

3 000 kr

1 500 kr

Ettårsplats

från 1 000 kr till 2 400 kr