Hamnen

 

Blombergs Båtsällskap BBS 2018

 

bbs@blombergbatsallskap.se

 

 

A Djup 1.8m till 4 m

B djup 1.4m till 2 m

C Djup 1m till 1.4m

D upptill 1 m

1 Kran max 6 ton

2 Klubbstuga

3 Vinterplats och parkering

4 Sjöscouter

5 Vikingaskeppet Sigrid Storråda

Gästhamn Pirens förlängning eller röd/grön i A

 

Hamnavgift frivillig 3 dygn

 

FH hamn utan miljöavgifter

3

A

1

B

2

C

D

4

5

Google Earth