Hamnen


Blombergs Båtsällskap       BBS  2019


bbs@blombergbatsallskap.seSeglingar

A Djup  1.8m  till 4 m

B djup 1.4m till 2 m

C Djup 1m till 1.4m

D upptill 1 m

1 Kran max 6 ton

2 Klubbstuga

3 Vinterplats och parkering

4 Sjöscouter

5 Vikingaskeppet Sigrid Storråda

Gästhamn Pirens förlängning eller röd/grön i A


Hamnavgift frivillig 3 dygn


FH hamn utan miljöavgifter

3

A

1

B

2

C

D

4

 5

Google Earth