Bryggvärd Piren

 

Blomberg Båtsällskap BBS 2017

 

bbs@blombergbatsallskap.se

Bryggvärdar Piren

Torvald Andersson

Idrottsvägen 11

53334 Götene

Lars-Gunnar Gustafsson

Götgatan 29

5333 Götene

 

0511-51546 0702-459388

 

 

E-mail: kristigustafsson@gmail.com