Medlemsida

 

Blombergs Båtsällskap BBS 2019

 

bbs@blombergbatsallskap.se

Aktuellt

 

Årsmöte 10 mars kl 11

 

Nästa styrelsemöte 10 mars kl 9

2019

 

Har du förslag, idéer hör av dig till

 

bbs@blombergsbatsallskap.se

 

så tar vi upp det på nästa styrelsemöte

 

 

Ny medlem

 

sänd ett mail till bbs@blombergsbatsallskap.se

 

Då kommer du med i maillistan

 

Ny information nya regler

 

 

 

Skall du gå extra vaktnatt i stället för arbete

måste styrelsen godkänna detta

 

YTTRE VATTNET

till bryggor serviceplats och bunker.

 

Du måste trycka på en knapp vid duschen för att få vatten i ca 20 min.

 

OBS stäng alla kranar när du är klar