Information

 

Blombergs Båtsällskap BBS 2017

 

bbs@blombergbatsallskap.se

Nyckel

Kranen

Plikter

Nattvakt

Arbetsplikt

Klubbåt

Båtar på gräs

har hamnkapten kostnad 100 kr. Den passar till klubbstugan, toalett, redskapsboden, bom och sopcontainern. Alla medlemmar har rätt att utnyttja dessa utrymmen samt alla verktyg, mm i redskapsboden.

för isättning och upptagning är till enbart för medlemmar. I början av maj och i början av september finns en lista  i vaktkuren . Medlem antecknar vilken dag denne önskar få hjälp med isättning resp upptagning. Enbart utsedda kranskötare får köra kranen. Ettåringar skall ha erlagt full avgift innan sjösättning.

Båten skall vara försäkrad

Ettåringar och fasta medlemmar har arbetsplikt och vaktplikt. Fast medlem skall meddela hamnkapten senast 1 april, att plats inte skall nyttjas, annars kvarstår alla plikterna. 

en natt per båtplats gäller även plats på gräs. Senast kl 19 skall Du infinna dig och gå av tidigast 6 på morgonen. Anteckna Dig för en natt i pärmen som finns i vaktkuren. Vaktplikten är förenad med göromål som framgår av vaktloggen. Det är viktigt att vi tillsammans sköter vår vackra hamn.

omfattar 10 timmar på arbetskväll/dag eller eget uppdrag i överenskommelse med styrelsen.

Medlem har rätt att nyttja de två små  klubbbåtarna för att jobba med egen båt eller annat inom hamnområdet.

skall vara uppställda på vagn med hjul.